Skip to content

รายละเอียดการอบรม MCS-51 Basic

 

รายละเอียดอบรม/WORKSHOP : MCS-51 Basic

อบรมการเขียนโปรแกรม สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล  MCS-51 ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เน้น ปฏิบัติทดลองจริง ด้วยภาษา assembly เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร อบรมตั้งแต่การออกแบบวงจรอุปกรณ์รอบข้างพื้นฐานที่จะทำให้ microcontroller MCS-51 ทำงานได้ รวมถึงการออกแบบวงจร Input /Output พื้นฐาน และอบรมการเขียนโปรแกรม Input /Output ,Interrupt ,Timer ,Timer Interrupt, Uart ทำไมต้องเริ่มด้วย assembly : ภาษา assembly เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่จะเริ่มศึกษา Microcontrollers ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจ Microcontrollers ทั้ง Hardware และ Software ได้ลึกกว่า ภาษาอื่น เนื่องจากเป็นที่ใกล้เคียงกับ ภาษาเครื่อง (Machine Language)  และไม่ยากเลยที่จะศึกษาและเรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาษา basic ภาษา C เป็นต้น อีกทั้งในการเขียนด้วยภาษา basic ภาษา C อาจมีปัญหาเรื่องของขนาดของ Code program และความเร็วในการประมวณผล ดังนั้น Compiler ภาษา C มักจะสามารถแทรก ภาษา assembly  เข้าไปใน source code ได้ ดังนั้นในการเริ่มต้นเรียนรู้ Microcontrollers ด้วยภาษา assembly จึงมีความสำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์/ความรู้ความสามารถที่จะได้หลังอบรม

1. สามารถที่จะต่อวงจร Microcontroller MCS-51  ใช้เองได้
2. สามารถต่อ อุปกรณ์ input/output พื้นฐานใช้งานเองได้
3. รู้จัก ภาษา assembly และรู้จักการใช้งานคำสั่งต่าง ๆ
4. เขียนโปรแกรม รับสัญญาณ Switch และ Key pad ได้
5. เขียนโปรแกรม ขับ LED และ ไฟวิ่งได้
6. เขียนโปรแกรม แสดงผลด้วย 7-Segment ได้
7. เขียนโปรแกรม รับสัญญาณ Interrupt จาก Switch ได้
8. เขียนโปรแกรม ใช้งาน Timer ภายใน และ การเขียนโปรแกรมหน่วงเวลาได้
9. เขียนโปรแกรม ใช้งาน Interrupt จาก Timer  และสร้าง ฐานเวลาสำหรับ นาฬิกา ได้
10. รู้จัก Port สื่อสารอนุกรม Uart, มาตรฐาน RS-232และ สามารถรับส่งข้อมูลระหว่าง
MCS-51กับ Computer ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม/สิ่งที่ต้องเตรียม

1. มีความรู้ทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
2. มีความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลพื้นฐาน
3. มีคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ PC ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาเองวันอบรม

วิทยากร

คุณ สิทธิชัย แก้วไทย

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท Syndome Electronics Industry (2549 – 2551)
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท Syndome Electronics Industry (2551 – 2552)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท C.H. SWITCH TECH (2553 – 2554)

อาจารย์พิเศษ

วิชาไมโครโปรเซสเซอร์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( 2550-2552 )

ค่าใช้จ่ายการอบรม

นักศึกษา 1800 บาท
บุคคลทั่วไป 2400 บาท

วันเวลาและสถานที่

MCS-51  Course : MCS-51 Basic 2/55 (รับจำนวนจำกัด)

อบรม 2 วัน ในวันที่ n/a  (เสาร์-อาทิตย์)  เวลา 09.00 – 17.00 น.  ลงทะเบียน 08.45 น.
ห้องสัมมนา ชั้น 2   สำนักงาน KingTech  300/77 ซอยฉลองกรุง 2  ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม.(คลิก ดูแผนที่)

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนทาง Internet (คลิก ลงทะเบียน) แล้ว สแกนหรือถ่ายรูป หลักฐานการโอนเงินแล้วส่ง e-mail มายัง sittichai@kingtech.co.th
“หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเอก 083-5137240 (true), 081-7038896 (1-2 call)”

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : นายสิทธิชัย  แก้วไทย
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กรุงเทพ
สาขา    : ลาดกระบัง
หมายเลขบัญชี : 163-4-80075-7

หรือ

ชื่อบัญชี : นายสิทธิชัย  แก้วไทย
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร :ไทยพาณิชย์
สาขา    : เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
หมายเลขบัญชี : 220-214674-3